A Topigs Norsvin nemcsak a kiváló genetika, de a naprakész tudás garanciája is

Ismeretek, melyek pénzt érnek

A nyitottság az új iránti fogékonyság mindig is nagyon fontos volt azon embereknél, akik egy-egy területen vezető szerepet játszottak. A Topigs Norsvin Közép-Európa ezeknek az embereknek hirdeti meg a rendszeresen megrendezésre kerülő szemináriumait. Ezeken a továbbképzéseken a legújabb eredményekről és módszerekről tájékoztatjuk a megjelenteket.

A Topigs Norsvin Közép-Európa szakemberei az idei év első félévében Magyarországon 9 alkalommal tartottak képzéseket. A továbbképzésekre és partnertalálkozókra nem csak hazánkban, de Csehországban, Horvátországban, Romániában és Szerbiában is sor került. Ezeken a rendezvényeken összességében több száz szakember vett részt. A továbbképzések témája a gyakorlati életben manapság legtöbb beszédtémát szolgáltató öt nagy téma köré csoportosult:

  • InGene
  • TN70
  • TN Tempo
  • Afrikai Sertéspestis
  • A Topigs Norsvin állatainak takarmányozása

InGene

Az egyik leginkább aktuális téma az egyre veszélyesebbé váló járványügyi helyzetben, hogy milyen válasz adható arra a mindenkiben megfogalmazódó kérdésre, hogy:

  • Hogyan tudom biztosítani a telepem folyamatos genetikai fejlesztését és kocasüldő utánpótlását, a járványügyi kockázatok kizárása mellett?

Erre a kérdésre a Topigs Norsvin már évek óta rendelkezik a saját válaszával, mely nem más, mint az InGene.

Az InGene tenyésztési programmal a saját telep kerítésvonalán belül, élő állat behozatala nélkül megvalósítható a saját kocasüldő utánpótlás előállítása, ráadásul oly módon, hogy a folyamatos genetikai előrehaladás is biztosított. Ehhez csak a meglévő termelést kell jobban átgondolni és strukturálni. A telepi nagyfehér állomány termelési adatai az állomány folyamatos átkeresztezésével egy időben beintegrálódnak a Topigs Norsvin saját adatbázisába és a genetikai arány növekedésével egyre megbízhatóbb tenyészértékbecslést tudunk adni a termelő és beállításra kerülő kocákhoz. A módszer segítségével minden, a programban résztvevő partnerünk részesülhet a Topigs Norsvin genetikai előrehaladásából a mesterséges termékenyítő állomásokon bent álló kanok szaporítóanyagán keresztül.

A másik négy nagy érdeklődésre számot tartó téma a vállalat új szülőpár kocasüldője a TN70-es, a genetikailag megújított terminál kanja a TN Tempo, az afrikai sertéspestis és a takarmányozás legfrissebb információi voltak.

TN70

Az elmúlt évek során a napi telepi gyakorlatban is egyértelműen bizonyította versenyképességét és azokat a kimagasló termelési mutatóit, melyeket a korai tesztek már előre jeleztek. A kocákra nemcsak a kimagasló szaporaság jellemző, de a malacok felneveléséhez szükséges nagy számú és kiváló minőségű csecsek, melyek kivételes tejtermeléssel párosulnak. A TN70-es az egészen egyedülálló anyai tulajdonságain túl jelentős szerepet vállal a gazdaságos hízó előállításban a magas színhústartalom, jó testtömeg-gyarapodás és kiváló takarmányértékesítő képesség örökítésével, mely nemcsak gazdaságosabb hízó előállítást, de jóval olcsóbb telepi kocasüldő előállítást is lehetővé tesz.

TN Tempo

A duroc európai betörését megelőzően uralta a hazai terminál kan piacot. Az utóbbi pár évben igen jelentős genetikai megújuláson ment keresztül. Ezt a munkát segíti a kanadai Delta II. tesztállomásunk, ahol éves szinten több mint 6000 kan egyedi tesztelésére és CT vizsgálatára kerül sor. A kan használatával a termelők, a kocavonaltól függetlenül, magasabb élve született malacszámot érhetnek el a saját telepükön, mely malacok köszönhetően a kiváló vitalitásuknak kevesebb elhullás mellett nagyobb súlyban kerülnek leválasztásra, és sokkal jobb eséllyel indulnak neki az önálló életüknek. Az utódállomány nagyon homogén csoportot képez, mely egyedei magas testtömeg-gyarapodásra képesek, és ezt a kiugró növekedési erélyüket még nagy súlyban is megtartják. A színhústartalom tekintetében számos teszt bizonyítja, hogy nagy súlyban is „E” kategóriás vágóteljesítményre lehet számítani. A Topigs Norsvin nagyon nagy hangsúlyt helyez nem csak a genetikai fejlesztésekre, de ezeknek a fejlesztéseknek a napi gyakorlatba való átültetésére is. Ennek egyik igen jelentős szempontja az állatok takarmányozása.

Afrikai Sertéspestis

A kór hazai megjelenése óta minden sertéstenyésztő sokkal jobban odafigyel a telepi zártság betartására, melyet mi, mint sertésgenetikai megoldásokra specializálódott vállalat a saját InGene tenyésztési programunkkal tudunk elősegíteni. Ahogyan korábban már említésre került a módszer segítségével élő állat telepre való bevitele nélkül a telep teljes zártsága mellett csak nagyon magas állategészségügyi státuszú mesterséges termékenyítő állomásról származó szaporítóanyag bevitelével és a Topigs Norsvin által biztosított tenyésztési támogatással megvalósítható az állomány fenntartása és folyamatos genetikai fejlesztése.

A Topigs Norsvin állatainak takarmányozása

A TN70-es kifejezetten magas szaporaságú kocák piaci előretörésével fel kell készíteni a partnereinket ezen jószágoknak a takarmányozására. Az új koca takarmányozására nagyobb gondot kell fordítani, mivel ilyen nagy teljesítmény jelentősen igénybe veszi az állat testtartalékait. Különösen a szoptatási időszak jelent kihívást a TN70-es takarmányozásánál. Itt külön érdemes odafigyelni és mindent elkövetni a napi takarmányadagok növelésére, hogy a kiváló tejtermeléssel rendelkező, és rendkívül önfeláldozó TN70-es kocák a négy hetes szoptatás alatt hozzájussanak a napi tápanyag szükségletükhöz és választás után kifogástalan kondícióval hagyják el a fiaztató termeket. Ez nemcsak a telepi menedzsmenttől kíván nagyobb odafigyelést, de a telepet kiszolgáló takarmánykeverő részéről is. Annak érdekében, hogy kocáink nagy genetikai potenciálja megjelenhessen a sertéstelepeken és a takarmányozás ne jelentsen korlátozó tényezőt, a rendszeres továbbképzéseken túl, írásos kézikönyv, és online felület is segíti partnereinket. A Topigs Norsvin természetesen nem csak a kocák, hanem a választott malacok, és a hízók takarmányozására is nagy hangsúlyt helyez. A precíz, költséghatékony takarmányozás érdekében minden terminál kanvonal utódaihoz saját takarmányozási kézikönyvet adunk a partnereink kezébe, mely az adott genetikai kombináció okszerű takarmányozását tartalmazza. Ezzel kiküszöbölhető az állatok növekedése alatt azok alul- vagy túltakarmányozása, és folyamatosan végig kísérve őket az optimális növekedési görbe mentén a lehető leggazdaságosabb termelés érhető el velük a telepen.

A bejegyzés megosztása: